فشارسنج و دماسنج سرچاهی : P/T transmitter

فشارسنج و دماسنج سرچاهی: P/T transmitter برای اندازه گیری پارامترهای دما ، فشار و دبی بصورت حافظه دار و آنلاین همراه با خروجی آنالوگ و دیجیتال و نرمافزار اندروید اختصاصی بروی گوشی موبایل و نرمافزار اختصاصی تحت ویندوز قابلیت ها: ثبت فشار و دما به صورت دیجیتال و آنالوگ قابلیت…