سیستم جرقه زن بی سیم

سیستم جرقه زن بی سیم  Safe Wireless Ignition System این سیستم جهت روشن نمودن مشعل ها(Flair)  در واحدهای بهره برداری نفت و گاز و همچنین در عملیات های چاه آزمایی و بویلرها در مجتمع های پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد. مزایا: حذف کابل کشی ها و پنل های قدیمی…