سیستم جرقه زن بی سیم  Safe Wireless Ignition System

این سیستم جهت روشن نمودن مشعل ها(Flair)  در واحدهای بهره برداری نفت و گاز و همچنین در عملیات های چاه آزمایی و بویلرها در مجتمع های پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا:

  • حذف کابل کشی ها و پنل های قدیمی
  • استفاده از سیستم بسیار کم حجم و به حداقل رساندن کابل کشی ها
  • روشن نمودن مشعل ها با بهره گیری از سیستم کنترل از را دور و با استفاده از ریموت کنترل