سیستم جرقه زن HIGHT ENERGY

این جرقه زن ها با قابلیت اشتعال کلیه سوخت های گازی و مایع سبک و سنگین جایگزین مناسبی برای مشعل های پایلوت بوده و ضمن کاهش هزینه های اولیه و بهره برداری پروژه از مزایایی نظیر ضدآب بودن، عدم حساسیت به رطوبت و کثیفی و نیاز کم به سرویس و …