ارائه باتریهای درون چاهی تا دمای 250 درجه سانتیگراد و در سایز و ابعاد مختلف جهت انواع ابزارهای نمودار گیری.